Salgs og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for salg av produkter fra www.smartkjokkenutstyr.no til forbrukere. Ordrebekreftelsen kjøper mottar utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt datasystem. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett (se nærmere avtalens pkt. 11). Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om bekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Dersom bekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen må du straks kontakte oss.

OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Vi tilstreber å gi våre kunde så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- og trykkfeil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan føre til at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen som er gitt i vår nettbutikk.

PRISER

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnad for kjøpet vil fremkomme før ordren skal bekreftes.

Priser er i stadig forandring, og prisene i vår nettbutikk kan være gjenstand for endring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

BETALING

Kjøpesummen kan etter eget valg betales med Visa, MasterCard eller PayPal. Kun innehavere av norske kredittkort kan handle i vår nettbutikk.

LEVERING OG FORSINKELSE

Standard leveringstid er ca 1-3 virkedager etter at varene er sendt fra vårt lager. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted, og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil det overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktene er utsolgt.

UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER (REKLAMASJON)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning, eller at kjøpet heves.

Dersom du mangler èn eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen, vil vi håndtere dette så enkelt som mulig. Kontakt oss på epost: support@smartkjokkenutstyr.no

Henvendelsen må inneholde følgende kontaktinformasjon:

Kundenummer og ordrenummer.

VARE SKADET UNDER TRANSPORT

Dersom varen er skadet under transport må du ta vare på emballasje, samt produktene, og snarest gi oss melding om skaden. Ifølge norsk lov må dette gjøres innen rimelig tid.

ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg.

UAVHENTEDE FORSENDELSER

Ved uavhentede forsendelser vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 300,- (240,- ekskl. mva) for å dekke våre kostnader i forbindelse med pakking, frakt og administrasjon.